Jet-Steel Oy investoi uuteen hienosädeplasmaleikkausasemaan. Laitetoimittajaksi on valittu Suomen Teknohaus Oy, jonka pitkäaikainen kokemus plasmaleikkauksesta ja jämäkät, luotettavat laitteistot varustettuna HyperThermin virtalähteellä ja leikkauspäällä tuovat varmasti pajaamme toivomamme lisäarvon.

Laitteisto sisältää uuden SEPARATOR-leikkauspöydän (patentoitu ympäristöystävällinen imujärjestelmä), jonka leikkausala on 2100x6300mm. Plasmavirtalähteeksi valittiin HPR260XD, jolla päästään RST-levyillä 32mm pisto- ja leikkauspaksuuteen. Käyttöön otetaan investoinnin myötä myös automaattimen kaasukonsoli, jolla saadaan aikaan parempi ja tarkempi leikkauslaatu. CNC-ohjauksesta vastaa HyperThermin Micro EDGE Pro.

Uusi laitteisto mahdollistaa plasmaleikkauksen ja -merkkauksen ilman kulutusosien vaihtoa. Lisäksi käyttöön otetaan uusi ruostumattomien terästen leikkaukseen kehitetty HDi-teknologia, jolla saadaan täysin purseeton, lähes suora leikkaus 3 – 6mm ruostumattomille teräksille. Uuden laitteiston erittäin hyvän mekaanisen suorituskyvyn vuoksi myös ohuempien levyjen ja pienempien yksityiskohtien leikkaus onnistuu huomattavasti aikaisempaa paremmin. Laitteisto mahdollistaa myös Hyperthermin patentoiman True Hole -teknologian rakenneterästen leikkaukseen. True Hole -teknologialla saadaan rakenneteräksiin tehtyä erittäin tarkkoja, suorareunaisia reikiä suhteella 1:1.

Uudeksi nestausohjelmaksi valittiin Hyperthermin Pronest 2015 automaattisella nestauksella sekä useilla muilla lisämoduuleilla. Lisämoduleilla minimoidaan materiaalihukka, saavutetaan mahdollisimman vaivaton tuotteiden sijoittelu ja luodaan erittäin tehokas ja toimiva leikkausprosessi.

Vaihtoehtoisena laitteistona harkittiin Trumpfin BrightLine-teknologialla olevaa kuitulaseria, mutta ajatuksesta luovuttiin. Laserlaitteisto olisi vienyt aivan liian paljon tilaa, eikä investointi olisi ollut välttämättä kannattava. Jet-Steel Oy:n valmistamissa tuotteissa hienosädeplasmaleikkauksen laatu on yleensä täysin riittävä ja laserleikkeitä saa nykyään luotettavasti ja suhteellisen edullisesti nopealla aikataululla.

Uutta laitteistoa rakennetaan parhaillaan ja se asennetaan sekä otetaan käyttöön noin kolmen kuukauden kuluttua.