Jet-Steel Oy on aloittanut toimenpiteet tuotantotoimintansa päästöjen vähentämiseksi. Haluamme olla tulevaisuudessa esimerkkinä ympäristöystävällisestä konepajavalmistuksesta – ja onhan pääraaka-aineemme ruostumaton teräs monelta kannalta erittäin ympäristöystävällinen valinta moneen kohteeseen. Tulemme laskemaan hiili- ja vesijalanjäljen tuotettua valmista kilogrammaa kohden, jotta tilaajien on helppo tulevaisuudessa vertailla toimittajia myös ympäristönäkökohtien kannalta.

Ensimmäinen askel oli jätteiden lajittelun parantaminen. Useinhan päästöjen vähentämisen perusta luodaan jätteiden syntypaikalla ja oikeanlainen lajittelu on tässä suhteessa hyvä perusta. Saamme jatkossa myös paremmin faktaa tuottamistamme jätteistä. Jätteidenjatkokäsittelyssä yhteiskumppaneiksi on valittu Jätehuolto E. Parkkinen Oy, Kymen Tarvemetalli Oy sekä Kierto Ympäristöpalvelut Oy. Jokainen yhteistyökumppani on erikoistunut omaan alueeseen ja näin varmistamme jätteiden oikealaisen jatkokäsittelyn.

Toinen merkittävä askel oli käytetyn energian vaihtaminen vihreisiin vaihtoehtoihin. 1.1.2019 alkaen siirryimme 100 % biokaasuun sekä 100 % vihreään sähköön. Solmimme pitkän sopimuksen KSS Energian kanssa ja nyt käytämme läheisen Verlan voimalaitoksen tuottamaa vesisähköä. Samaa sähköä tulee pistorasiasta ja samaa kaasua verkosta, mutta haluamme kannustaa vihreiden vaihtoehtojen valinnassa myös muita. Haluamme myös tukea paikallista toimintaa, joten KSS yhteistyökumppanina on luonnollinen valinta. Vihreiden vaihtoehtojen ohella tulevaisuudessa on tarkoitus myös syventyä energiankulutuksen vähentämiseen oikeilla ratkaisuilla.

Kolmas tärkeä toimenpide liittyy peittaamon jätevesienkäsittelyyn. Aiheesta lisää, kunhan saamme laitteiston kuntoon. Sen verran voimme paljastaa, että olemme mukana ottamassa käyttöön uutta prosessia peittausvesien puhdistukseen. Kemiasta emme tietenkään ymmärrä mitään, mutta itse laitoksen suunnittelussa ja ylösajossa yritämme auttaa parhaamme mukaan.

Näillä pienillä valinnoilla ei monenkaan mielestä varmaan ole maapallon, saatikka 93 miljardin valovuoden havaittavissa olevan maailmankaikkeuden, kannalta mitään merkitystä, sillä saastuttaahan toisella puolella maapalloa oleva tehdas enemmän kuin koko Suomi yhteensä. Mutta entä jos kaikki tekisivät ympäristön kannalta omat tehtävissä olevat ratkaisunsa – eikö meidän silloin pitäisi saada jossain vaiheessa hyviä tuloksia?