Uutiset2019-01-11T10:51:51+02:00

Uutiset

401, 2020

Vuosi 2019

Hyvää alkanutta vuotta!

Jet-Steel Oy:n vuosi 2019 oli varsin työntäyteinen ja saattoihan sitä olla satunnaisesti tuotannossa hieman ruuhkaakin. Teimme oikeiden töiden ja projektien lomassa paljon kehitystyötä konepajoillamme ja peittaamossa. Näiden lisäksi runsaslumisen talven jälkeinen pakollinen konttoriremontti ajoi meidät parakkikonttoriin useaksi kuukaudeksi (vesi, jonka piti olla katon ulkopuolella, pääsi katon sisäpuolelle). Uusi järjestys ja uudet toimintatavat alkavat hiljalleen hahmottua, mutta muutos on aina muutos ja uusien tapojen oppiminen vie aikaa. Uudistuksilla haemme kokonaistoimintaamme ja jokapäiväiseen tekemiseen turvallisuutta, ergonomiaa, tehokkuutta ja näiden kaikkien tekijöiden kautta kykyä vastata tulevaisuuden kilpailuun. Toivottavasti tekemämme muutokset ja kehityshankkeet kantavat hedelmää tulevaisuudessa.

Keväällä 2019 meille myönnettiin kehityshankkeisiin osittain EU-rahoitteista tukea vuosille 2019-2020 (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020). Suurin osa investoinneista on tehty ja viimeiset hankinnat tämän kehitystoiminnan piirissä toteutetaan kesään mennessä. Yksi tärkeä yhteistyökumppani investointien toteutuksessa on ollut Sähköhuolto Tissari Oy, jonka kautta olemme hankkineet Pemamek Oy:n laadukkaita kappaleenkäsittelylaitteita sekä Siegmundin hitsauspöytiä. Uusien hitsauskoneiden ja -tapojen osalta yhteistyötä olemme tehneet jo erittäin pitkään Kemppi Oy:n kanssa ja yhteistyö tulee jatkumaan. Hitsauspöytien täysimuotoinen hyödyntäminen – kiinnitysjärjestelmän opetteleminen ja sopivien työkalujen sekä kiinnittimien etsiminen ja hankinta – vie varmaankin vuosia, mutta pitkäjänteiseen kehitystyöhön on panostettava, jos valmistavaa teollisuutta haluaa täällä pohjolassa harjoittaa.

Vuoden 2019 aikana erilaisia projekteja oli laidasta laitaan ja kaiken kaikkiaan suoritimme 647 tilaus-toimitus-prosessia. Osa projekteista oli hyvinkin suuria ja laajoja ja osa taas hyvin pieniä ja yksinkertaisia. Yleisesti ottaen tilaajat olivat toimintaamme erittäin tyytyväisiä ja saimme epäsuomalaiseen tapaan usein kehuja. Positiivinen palaute välitetään meillä aina tekijöille asti. Muutaman kerran asiat eivät menneet niin kuin piti ja jouduimme aina-niin-ikävään reklamaation käsittelyyn. Yrityksessämme reklamaatiot käsitellään koko henkilöstön kesken, jotta kaikki voivat oppia ja keskittyä vastaisuudessa estämään lisäongelmia kyseisessä kohdassa/toimintatavassa. Puutteellinen ja/tai virheellinen toimitus korjataan meillä ensitilassa.

Mitä vuoden 2020 aikana on tarkoitus saada aikaan? Tulemme olemaan yhä tiiviimmin yhteistyössä tilaajien kanssa suunnittelun (ja erityisesti valmistuksen suunnittelun) osalta, jotta toimitusajat saadaan pidettyä sekä projektien kokonaistaloudellisuus tilaajille parantuisi. Olemme havainneet, että valmistukseen varattu aikataulu vuosi vuodelta lyhenee edeltävien prosessien venyessä, joten yritämme löytää tilaajien kanssa toimintatapoja hoitaa asiat paremmin. Teemme pajoissa vielä järjestelyjä ja otamme uusia varastoratkaisuja ja toimintatapoja käyttöön. Opimme käyttämään uusi laitteistoja ja panostamme lisäksi erilaisten ratkaisujen kautta henkilöstön hyvinvointiin ja kokonaisuudessaan työtyytyväisyyteen. Lisäksi alamme seurata hiilijalanjälkeämme ja etsiä keinoja sen pienentämiseen. Suurehkon investointiputken loppuhuipennuksen lisäksi tiedossa on muutamia pienempiä laitehankintoja. Maailmantalous tuntuu keinuvan suuntaan jos toiseenkin, mutta meillä seuraavan parin vuoden näkymät ovat tällä hetkellä varsin positiiviset.

Ja näin loppuun vielä viisaita sanoja. Älä keskity siihen, että olet kiireinen. Keskity siihen, että olet tehokas.

 

Menestystä vuodelle 2020

Sami Korhonen

2901, 2019

Päästöjen vähentäminen

Jet-Steel Oy on aloittanut toimenpiteet tuotantotoimintansa päästöjen vähentämiseksi. Haluamme olla tulevaisuudessa esimerkkinä ympäristöystävällisestä konepajavalmistuksesta – ja onhan pääraaka-aineemme ruostumaton teräs monelta kannalta erittäin ympäristöystävällinen valinta moneen kohteeseen. Tulemme laskemaan hiili- ja vesijalanjäljen tuotettua valmista kilogrammaa kohden, jotta tilaajien on helppo tulevaisuudessa vertailla toimittajia myös ympäristönäkökohtien kannalta.

Ensimmäinen askel oli jätteiden lajittelun parantaminen. Useinhan päästöjen vähentämisen perusta luodaan jätteiden syntypaikalla ja oikeanlainen lajittelu on tässä suhteessa hyvä perusta. Saamme jatkossa myös paremmin faktaa tuottamistamme jätteistä. Jätteidenjatkokäsittelyssä yhteiskumppaneiksi on valittu Jätehuolto E. Parkkinen Oy, Kymen Tarvemetalli Oy sekä Kierto Ympäristöpalvelut Oy. Jokainen yhteistyökumppani on erikoistunut omaan alueeseen ja näin varmistamme jätteiden oikealaisen jatkokäsittelyn.

Toinen merkittävä askel oli käytetyn energian vaihtaminen vihreisiin vaihtoehtoihin. 1.1.2019 alkaen siirryimme 100 % biokaasuun sekä 100 % vihreään sähköön. Solmimme pitkän sopimuksen KSS Energian kanssa ja nyt käytämme läheisen Verlan voimalaitoksen tuottamaa vesisähköä. Samaa sähköä tulee pistorasiasta ja samaa kaasua verkosta, mutta haluamme kannustaa vihreiden vaihtoehtojen valinnassa myös muita. Haluamme myös tukea paikallista toimintaa, joten KSS yhteistyökumppanina on luonnollinen valinta. Vihreiden vaihtoehtojen ohella tulevaisuudessa on tarkoitus myös syventyä energiankulutuksen vähentämiseen oikeilla ratkaisuilla.

Kolmas tärkeä toimenpide liittyy peittaamon jätevesienkäsittelyyn. Aiheesta lisää, kunhan saamme laitteiston kuntoon. Sen verran voimme paljastaa, että olemme mukana ottamassa käyttöön uutta prosessia peittausvesien puhdistukseen. Kemiasta emme tietenkään ymmärrä mitään, mutta itse laitoksen suunnittelussa ja ylösajossa yritämme auttaa parhaamme mukaan.

Näillä pienillä valinnoilla ei monenkaan mielestä varmaan ole maapallon, saatikka 93 miljardin valovuoden havaittavissa olevan maailmankaikkeuden, kannalta mitään merkitystä, sillä saastuttaahan toisella puolella maapalloa oleva tehdas enemmän kuin koko Suomi yhteensä. Mutta entä jos kaikki tekisivät ympäristön kannalta omat tehtävissä olevat ratkaisunsa – eikö meidän silloin pitäisi saada jossain vaiheessa hyviä tuloksia?

1008, 2018

Jet-Steel Oy:n tietosuojaseloste on saatavilla toimitusjohtaja Sami Korhoselta. Yhteystiedot löytyvät yhteys-välilehdeltä.

1303, 2018

Neljäs sertifikaatti yrityksellemme

Inspecta kävi auditoimassa neljännen jäsenen laatujärjestelmäperheeseemme. Uusin sertifioitu järjestelmä on ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjestelmä, jonka avulla ja ohjauksella on tarkoitus tulevaisuudessa vähentää yrityksen aiheuttamaa ympäristökuormaa. Yrityksessämme on käytössä ja sertifioituna nyt:

  • SFS-EN ISO 9001:2015 laatujohtamisjärjestelmä
  • SFS-EN ISO 3834-2 hitsauksen laadunhallintajärjestelmä
  • SFS-EN ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisjärjeslmä
  • EN 1090-1 ruostumattomien rakenteiden CE-merkintäoikeus

Tästä on hyvä jatkaa!

Go to Top